Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Information retrieved from federation:

on Oct. 19, 2021, 3:59 a.m. (19 hours, 54 minutes ago)
Entity ID: https://idp.uniwa.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha1: 1
Entity Categories:
Display name: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Description: No information provided.
Information URL: http://www.uniwa.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Organization display name: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Organization URL: http://www.uniwa.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • uniwa.gr
Contacts: