Русенски университет Ангел Кънчев

Information retrieved from federation:

on Aug. 16, 2022, 2:54 a.m. (1 hour, 5 minutes ago)
Entity ID: https://idp.uni-ruse.bg/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: https://bif.bren.bg (since 14/04/2022)
Registration policy: https://bif.bren.bg/wp-content/uploads/2020/12/MRPS_BIF_V1.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 3
Entity Categories:
Display name: Русенски университет Ангел Кънчев
Description: Русенският университет Ангел Кънчев е висше училище в гр. Русе. Той е приемник на Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство.
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Русенски университет Ангел Кънчев
Organization display name: Русенски университет Ангел Кънчев
Organization URL: https://uni-ruse.bg/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • uni-ruse.bg
Contacts: