Нов български университет

Information retrieved from federation:

on Aug. 16, 2022, 2:54 a.m. (1 hour, 6 minutes ago)
Entity ID: https://idp.nbu.bg/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: https://bif.bren.bg (since 28/10/2021)
Registration policy: https://bif.bren.bg/wp-content/uploads/2020/12/MRPS_BIF_V1.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 6
Entity Categories:
Display name: Нов български университет
Description: Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е да бъде ориентиран към своите студенти, като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременният с
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Нов български университет
Organization display name: Нов български университет
Organization URL: https://nbu.bg/bg
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • nbu.bg
Contacts: