الشبكة الداخلية للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

Information retrieved from federation:

on Aug. 9, 2022, 10:30 p.m. (6 hours, 19 minutes ago)
Entity ID: https://vpn.cnrst.ma/saml/metadata
Entity type: SP
Registration authority: https://eduidm.ma (since 06/11/2019)
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
Display name: الشبكة الداخلية للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
Description: No information provided.
Information URL: https://www.eduvpn.ma
Privacy statement URL: https://www.eduidm.ma/files/SP-Memebership-Agreement.pdf
Organization name: Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Organization display name: Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Organization URL: https://www.cnrst.ma
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: