I-SAFIRE Umhlinzeki Wesevisi Yokuhlola

Information retrieved from federation:

on March 8, 2022, 7 a.m. (2 months, 2 weeks ago)
Entity ID: https://testsp.safire.ac.za/Shibboleth.sso/Metadata
Entity type: SP
Registration authority: https://safire.ac.za
Registration policy: https://safire.ac.za/safire/policy/mrps/v20190207.html
Federations:
Certificates statistics:
 • sha256: 1
Entity Categories:
 • https://refeds.org/sirtfi
Display name: I-SAFIRE Umhlinzeki Wesevisi Yokuhlola
Description: Umhlinzeki Wesevisi Yokuhlola ukuvumela ukuthi ungene enhlanganweni yakho yasekhaya, futhi ubone ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu abalunikezayo olumayelana nawe. Ingabonisa zonke izici ezisekelwa yi-SAFIRE.
Information URL: https://testsp.safire.ac.za/
Privacy statement URL: https://safire.ac.za/safire/policy/privacy/
Organization name: I-SAFIRE - Umfelandawonye Kamazisi WaseNingizimu Afrika
Organization display name: I-SAFIRE Umhlinzeki Kamazisi Wokuhlola
Organization URL: https://safire.ac.za/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
Required attributes:
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 (eduPersonTargetedID)
Optional attributes:
 • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1 (eduPersonAffiliation)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 (eduPersonAssurance)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 (eduPersonEntitlement)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.16 (eduPersonOrcid)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5 (eduPersonPrimaryAffiliation)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 (eduPersonScopedAffiliation)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39 (preferredLanguage)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 (schacHomeOrganization)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.10 (schacHomeOrganizationType)
 • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
Contacts: