Central webbtjänst för Örebro universitet

Information retrieved from federation:

on Sept. 29, 2023, 4:49 p.m. (2 hours, 38 minutes ago)
Entity ID: https://sp-01.oru.se/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 24/11/2022)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2
Display name: Central webbtjänst för Örebro universitet
Description: Central webbtjänst för Örebro universitet. Systemet aktiverar, återaktiverar och kursregistrerar nya och befintliga studentkonton samt är ombudssystem för lösenordsbyten. EduID används för att validera AL2-konton.
Information URL: https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/registrering/transfer-of-personal-data-to-the-central-webservice-for-orebro-university-in-connection-with-federated-login-privacy-policy
Privacy statement URL: https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/registrering/transfer-of-personal-data-to-the-central-webservice-for-orebro-university-in-connection-with-federated-login-privacy-policy
Organization name: Örebro universitet
Organization display name: Örebro universitet
Organization URL: https://www.oru.se/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.5 (norEduPersonNIN)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 (eduPersonAssurance)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: