Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Information retrieved from federation:

on July 9, 2020, 3:46 a.m. (15 hours, 36 minutes ago)
Entity ID: https://shibboleth-idp.ics.forth.gr/idp/shibboleth/
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy: None
Federations:
Certificates statistics:
 • sha1: 2
Entity Categories:
Display name: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Description: Το ΙΤΕ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας
Information URL: https://www.forth.gr/index.php?l=g
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Organization display name: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Organization URL: http://www.forth.gr/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • Shiboleth 1.0
 • SAML 1.1
 • SAML 2.0
Scopes:
 • forth.gr
 • ics.forth.gr
 • iesl.forth.gr
 • imbb.forth.gr
 • iacm.forth.gr
 • iceht.forth.gr
 • admin.forth.gr
 • pek.forth.gr
 • ims.forth.gr
Contacts: