Moveon SSO Service

Information retrieved from federation:

on Oct. 3, 2023, 4:48 p.m. (2 hours, 46 minutes ago)
Entity ID: https://se-su-shibboleth.moveon4.de/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 28/02/2019)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha1: 1
Entity Categories:
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
  • https://myacademicid.org/entity-categories/esi
Display name: Moveon SSO Service
Description: Moveon gör det möjligt för institutioner för högre utbildning att lyckas i den högt internationaliserade världen av högre utbildning. Internationella kontor kan enkelt kontrollera och hantera alla internationaliseringsaktiviteter, minska deras dagliga administrativa arbetsbelastning och spara tid och pengar.
Information URL: https://www.qs.com/solutions/moveon-partnership-mobility-software/
Privacy statement URL: https://www.qs.com/privacy-policy/
Organization name: QS QUACQUARELLI SYMONDS LIMITED
Organization display name: QS QUACQUARELLI SYMONDS LIMITED
Organization URL: https://www.qs.com/solutions/moveon-partnership-mobility-software/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 1.1
  • urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:protocol
  • SAML 2.0
Required attributes: No information provided.
Optional attributes: No information provided.
Contacts: