Medarbetarportalen vid Uppsala universitet

Information retrieved from federation:

on June 9, 2023, 5:46 a.m. (3 hours, 26 minutes ago)
Entity ID: https://mp.uu.se/Shibboleth.sso
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 27/08/2018)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
Display name: Medarbetarportalen vid Uppsala universitet
Description: Medarbetarportalen är ett intranät för anställda vid Uppsala universitet, men är även åtkomlig för studenter och externa användare.
Information URL: https://mp.uu.se/sv/web/support/om-mp
Privacy statement URL: https://mp.uu.se/sv/web/support/behandlingpersonuppgifter
Organization name: Uppsala universitet
Organization display name: Uppsala universitet
Organization URL: http://www.uu.se/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
  • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
Optional attributes:
  • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
  • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
  • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
Contacts: