M2-reseadministrations- och kostnadskontrollsystem

Information retrieved from federation:

on Aug. 17, 2022, 3:10 p.m. (15 hours, 29 minutes ago)
Entity ID: https://matka.logium.com/shibboleth-sp
Entity type: SP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
Display name: M2-reseadministrations- och kostnadskontrollsystem
Description: M2 omfattar hela reseräkningsprocessen från att göra en reseplan till betalning och bokföring.
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: https://matka.logium.com/privacy/rekisteriseloste.html
Organization name: Visma
Organization display name: Visma
Organization URL: http://www.visma.fi/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes: No information provided.
Optional attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1 (eduPersonAffiliation)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
  • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.3 (employeeNumber)
  • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.39 (preferredLanguage)
Contacts: