Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Information retrieved from federation:

on Sept. 13, 2021, 12:38 p.m. (11 months ago)
Entity ID: https://login.auth.gr/saml2/idp/metadata.php
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
  • https://refeds.org/sirtfi
Display name: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Description: No information provided.
Information URL: http://www.auth.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Organization display name: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Organization URL: http://www.auth.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • auth.gr
Contacts: