Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας

Information retrieved from federation:

on Nov. 13, 2019, 3:31 a.m. (12 hours, 58 minutes ago)
Entity ID: https://login.athena-innovation.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy: None
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
Display name: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
Description: No information provided.
Information URL: http://www.athenarc.gr/el.html
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Organization display name: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας
Organization URL: http://www.athenarc.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • athenarc.gr
  • athena-innovation.gr
  • imis.athena-innovation.gr
  • ilsp.athena-innovation.gr
  • ceti.athena-innovation.gr
  • isi.athena-innovation.gr
Contacts: