Region Stockholm Lärtorget

Information retrieved from federation:

on Dec. 2, 2023, 9:22 p.m. (5 hours, 14 minutes ago)
Entity ID: https://lartorget.sll.se/luvit/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 21/11/2018)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2
Display name: Region Stockholm Lärtorget
Description: Lärtorget är Region Stockholms portal för e-utbildningar och utbildningsadministration och vänder sig till anställda, studenter och övriga samarbetspartners
Information URL: https://www.regionstockholm.se/
Privacy statement URL: https://lartorget.sll.se/luvitportal/np/templogin.aspx?courseid=7142
Organization name: Region Stockholm
Organization display name: Region Stockholm
Organization URL: https://www.regionstockholm.se/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
  • SAML 1.1
  • urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:protocol
Required attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.5 (norEduPersonNIN)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: