Městská knihovna Milovice

Information retrieved from federation:

on Dec. 11, 2023, 8:06 p.m. (2 hours, 42 minutes ago)
Entity ID: https://knihovna.mesto-milovice.cz/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://www.eduid.cz/ (since 17/01/2022)
Registration policy: http://www.eduid.cz/wiki/_media/eduid/policy/policy_eduid_cz-1_1-3.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
  • http://eduid.cz/uri/idp-group/library
Display name: Městská knihovna Milovice
Description: Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Milovice
Information URL: https://knihovna.mesto-milovice.cz/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Městská knihovna Milovice
Organization display name: Městská knihovna Milovice
Organization URL: https://knihovna.mesto-milovice.cz/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • knihovna.mesto-milovice.cz
Contacts: