Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Information retrieved from federation:

on Feb. 23, 2024, 2:12 p.m. (1 day ago)
Entity ID: https://idp.svkpk.cz/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 6
Entity Categories:
  • http://eduid.cz/uri/idp-group/library
Display name: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Description: Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
Information URL: http://www.svkpk.cz/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Organization display name: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Organization URL: http://www.svkpk.cz/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
  • SAML 1.1
  • Shiboleth 1.0
Scopes:
  • svkpk.cz
Contacts: