Akademia Marynarki Wojennej

Information retrieved from federation:

on Dec. 11, 2023, 8:06 p.m. (2 hours, 15 minutes ago)
Entity ID: https://idp.amw.gdynia.pl/Saml2IDP/proxy.xml
Entity type: IDP
Registration authority: https://aai.pionier.net.pl (since 22/09/2022)
Registration policy: https://aai.pionier.net.pl/en/index.php?page=rps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
  • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
  • https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2
Display name: Akademia Marynarki Wojennej
Description: Dostawca Tożsamości Akademia Marynarki Wojennej
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Organization display name: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Organization URL: https://www.amw.gdynia.pl
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Scopes:
  • amw.gdynia.pl
  • edu.amw.gdynia.pl
Contacts: