Εικονικός Οικείος Φορέας (VHO) του ΕΔΕΤ για το GÉANT

Information retrieved from federation:

on June 5, 2023, 10:56 p.m. (16 hours, 43 minutes ago)
Entity ID: https://gn-vho.grnet.gr/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://aai.grnet.gr/
Registration policy: http://aai.grnet.gr/static/policy/policy-el-1.1.0.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 2
Entity Categories:
  • https://refeds.org/sirtfi
  • https://refeds.org/sirtfi2
Display name: Εικονικός Οικείος Φορέας (VHO) του ΕΔΕΤ για το GÉANT
Description: Εικονικός Οικείος Φορέας (VHO) του ΕΔΕΤ για το GÉANT
Information URL: http://www.noc.grnet.gr/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Εικονικός Οικείος Φορέας (VHO) του ΕΔΕΤ για το GÉANT
Organization display name: Εικονικός Οικείος Φορέας (VHO) του ΕΔΕΤ για το GÉANT
Organization URL: http://www.noc.grnet.gr/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • Shiboleth 1.0
  • SAML 1.1
  • SAML 2.0
Scopes:
  • gn-vho.grnet.gr
Contacts: