EKRK teenused

Information retrieved from federation:

on Feb. 21, 2024, 4:31 a.m. (2 hours, 46 minutes ago)
Entity ID: https://ekrksso.keeleressursid.ee/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/ekrk-sp
Entity type: SP
Registration authority: http://taat.edu.ee (since 06/12/2014)
Registration policy: http://taat.edu.ee/main/documents/?lang=en
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
Display name: EKRK teenused
Description: Eesti keeleressursside keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad (keeletarkvara, sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid).
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Eesti Keeleressursside Keskus
Organization display name: Eesti Keeleressursside Keskus
Organization URL: http://keeleressursid.ee/et/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes:
  • urn:oid:2.5.4.3 (cn)
  • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 (eduPersonScopedAffiliation)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 (eduPersonTargetedID)
  • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 (schacHomeOrganization)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: