NaisSP

Information retrieved from federation:

on Oct. 3, 2023, 4:48 p.m. (1 hour, 20 minutes ago)
Entity ID: https://dev.nais.uhr.se/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 29/04/2015)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
 • sha1: 1
Entity Categories:
 • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
 • https://refeds.org/category/code-of-conduct/v2
Display name: NaisSP
Description: NAIS står för Nationellt Administrations- och Informationssystem för samordnare av särskilt pedagogiskt stöd
Information URL: https://www.uhr.se/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt-administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/
Privacy statement URL: https://nais.uhr.se/About/PrivacyPolicy
Organization name: Universitets- och högskolerådet
Organization display name: Universitets- och högskolerådet
Organization URL: https://www.uhr.se
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
 • SAML 1.1
 • urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:protocol
Required attributes:
 • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 (eduPersonAssurance)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.5 (norEduPersonNIN)
 • urn:oid:1.2.752.29.4.13 (personalIdentityNumber)
 • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: