Bedömningshandboken

Information retrieved from federation:

on Oct. 18, 2021, 6:58 a.m. (19 hours, 13 minutes ago)
Entity ID: https://bedomningshandboken.uhr.se/shibboleth
Entity type: SP
Registration authority: http://www.swamid.se/ (since 09/04/2013)
Registration policy: http://swamid.se/policy/mdrps
Federations:
Certificates statistics:
  • sha1: 1
Entity Categories:
  • http://www.swamid.se/category/research-and-education
  • http://www.swamid.se/category/hei-service
Display name: Bedömningshandboken
Description: Bedömningshandboken utgör, vid sidan om Högskoleförordning och Högskoleverkets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den utgör även grund för den överenskommelse som UHR har med universitet och högskolor som genomför sin antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet NyA.
Information URL: https://bedomningshandboken.uhr.se/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: No information provided.
Organization display name: No information provided.
Organization URL: No information provided.
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
  • SAML 1.1
  • urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:protocol
Required attributes: No information provided.
Optional attributes: No information provided.
Contacts: No information provided.