Arvo - informationstjänst för effektivitetshantering i utbildningsförvaltning

Information retrieved from federation:

on Jan. 19, 2022, 1:07 p.m. (3 days, 8 hours ago)
Entity ID: https://avop.fi/Shibboleth.sso
Entity type: SP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 1
Entity Categories:
Display name: Arvo - informationstjänst för effektivitetshantering i utbildningsförvaltning
Description: Responsenkät för högskolestuderande i slutskedet av studierna
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: https://avop.fi/privacy.pdf
Organization name: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Organization display name: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Organization URL: http://www.csc.fi
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
Required attributes: No information provided.
Optional attributes:
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27 (funetEduPersonLearnerId)
  • urn:oid:1.2.246.21 (nationalIdentificationNumber)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 (schacHomeOrganization)
  • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.15 (schacPersonalUniqueID)
Contacts: