Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Information retrieved from federation:

on May 31, 2023, 3:16 p.m. (2 days, 22 hours ago)
Entity ID: https://aleph.svkhk.cz/idp/shibboleth
Entity type: IDP
Registration authority: http://www.eduid.cz/ (since 09/01/2014)
Registration policy: http://www.eduid.cz/wiki/_media/eduid/policy/policy_eduid_cz-1_1-3.pdf
Federations:
Certificates statistics:
  • sha256: 6
Entity Categories:
  • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
  • http://eduid.cz/uri/idp-group/library
Display name: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Description: Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
Information URL: http://www.svkhk.cz/
Privacy statement URL: No information provided.
Organization name: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Organization display name: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Organization URL: http://www.svkhk.cz/
  • Technical details:

Supported protocols:
  • SAML 2.0
  • SAML 1.1
  • Shiboleth 1.0
Scopes:
  • svkhk.cz
Contacts: