Υπηρεσία EGI Check-in

Information retrieved from federation:

on Sept. 22, 2021, 1:07 p.m. (2 years ago)
Entity ID: https://aai.egi.eu/proxy/module.php/saml/sp/metadata.php/sso
Entity type: SP
Registration authority: None
Registration policy:
Federations:
Certificates statistics:
 • sha256: 2
Entity Categories:
 • http://refeds.org/category/research-and-scholarship
 • https://refeds.org/sirtfi
Display name: Πληρεξούσιος Παροχέας Υπηρεσιών Υποδομής Ομόσπονδης Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης EGI
Description: Πληρεξούσιος παροχέας υπηρεσιών για τις συνδεδεμένες με την ομοσπονδία υπηρεσίες του EGI
Information URL: https://wiki.egi.eu/wiki/AAI
Privacy statement URL: https://aai.egi.eu/privacy/en
Organization name: EGI Foundation
Organization display name: EGI Foundation
Organization URL: https://www.egi.eu/
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 1.1
 • SAML 2.0
Required attributes: No information provided.
Optional attributes:
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.13 (eduPersonUniqueId)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 (eduPersonTargetedID)
 • urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241 (displayName)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 (eduPersonScopedAffiliation)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 (eduPersonEntitlement)
Contacts: