Findata – Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Information retrieved from federation:

on June 6, 2023, 11 p.m. (12 hours, 49 minutes ago)
Entity ID: http://fs.findata.csc.fi/adfs/services/trust
Entity type: SP
Registration authority: http://www.csc.fi/haka
Registration policy: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCHAKA/Joining+and+registrations
Federations:
Certificates statistics:
 • sha256: 1
Entity Categories:
 • http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1
Display name: Findata – Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
Description: Findata är en tjänst för sekundär användning av uppgifter inom social- och hälsovården enligt principen om ett serviceställe.
Information URL: No information provided.
Privacy statement URL: https://www.findata.fi/sv/personuppgiftsbeskrivningar/
Organization name: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Organization display name: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Organization URL: http://www.csc.fi
 • Technical details:

Supported protocols:
 • SAML 2.0
Required attributes:
 • urn:oid:2.5.4.3 (cn)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3 (eduPersonOrgDN)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 (eduPersonPrincipalName)
 • urn:oid:2.5.4.42 (givenName)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3 (mail)
 • urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.41 (mobile)
 • urn:oid:1.3.6.1.4.1.25178.1.2.9 (schacHomeOrganization)
 • urn:oid:2.5.4.4 (sn)
Optional attributes: No information provided.
Contacts: